Видача дозволів для провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2020 року № 322 «Про утворення територіального органу Національної поліції», утворено юридичну особу публічного права міжрегіональний орган Національної поліції – Департамент боротьби з наркозлочинністю.
 
З цією метою Національна поліція України спільно з МВС України розробила проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України». 28 жовтня 2020 року Кабмін прийняв постанову №1012.
 
ЗМІНИ, що вносяться до деяких постанов Кабінету Міністрів України
 
1. У Правилах проведення операцій з обладнанням для виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, яке підлягає контролю, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 2008 р. № 211 (Офіційний вісник України 2008 р., № 23, ст. 685; 2011 р., № 85, ст. 3112; 2016 р., № 20, ст. 803; 2017 р., № 30, ст. 883):

1) в абзаці першому пункту 7 слова “структурному підрозділу Національної поліції з питань протидії наркозлочинності” замінити словами “міжрегіонального територіального органу Національної поліції з питань боротьби з наркозлочинністю”;
2) у тексті Правил слова “структурний підрозділ територіального органу Національної поліції з питань протидії наркозлочинності” у всіх відмінках замінити словами “територіальний (відокремлений) підрозділ міжрегіонального територіального органу Національної поліції з питань боротьби з наркозлочинністю” у відповідному відмінку.
 
2. У Порядку використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у ветеринарній медицині, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2008 р. № 334 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 28, ст. 893; 2017 р., № 30, ст. 883):
1) в абзаці третьому пункту 7 слова “структурного підрозділу територіального органу Національної поліції з питань протидії наркозлочинності” замінити словами “територіального (відокремленого) підрозділу міжрегіонального територіального органу Національної поліції з питань боротьби з наркозлочинністю”;
2) у третьому реченні пункту 20 слова “структурним підрозділам територіальних органів Національної поліції з питань протидії наркозлочинності” замінити словами “територіальним (відокремленим) підрозділам міжрегіонального територіального органу Національної поліції з питань боротьби з наркозлочинністю”.
 
3. У Порядку провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України
від 3 червня 2009 р. № 589 (Офіційний вісник України 2009 р., № 44, ст. 1477; 2010 р., № 78, ст. 2762; 2011 р., № 85, ст. 3112; 2016 р., № 20, ст. 803, № 65, ст. 2202; 2017 р., № 30, ст. 883; 2020 р., № 63, ст. 2047):
1) друге речення абзацу першого пункту 10 викласти в такій редакції: “До складу комісії включається представник територіального (відокремленого) підрозділу міжрегіонального територіального органу Національної поліції з питань боротьби з наркозлочинністю, присутність якого під час знищення таких засобів і речовин обов’язково забезпечується керівником зазначеного підрозділу.”;
2) у тексті Порядку слова “структурний підрозділ територіального органу Національної поліції з питань протидії наркозлочинності” у всіх відмінках замінити словами “територіальний (відокремлений) підрозділ міжрегіонального територіального органу Національної поліції з питань боротьби з наркозлочинністю” у відповідному відмінку.
 
4. У Порядку видачі дозволу на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 469 “Деякі питання видачі дозволу на використання об’єктів і приміщень, призначених для провадження діяльності, пов’язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів” (Офіційний вісник України 2011 р., № 35, ст. 1437; 2016 р., № 20, ст. 803; 2017 р., № 30, ст. 883):
1) у пункті 2 слова “головними управліннями Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, областях та м. Києві
(далі — територіальні органи Національної поліції)” замінити словами “територіальними (відокремленими) підрозділами міжрегіонального територіального органу Національної поліції з питань боротьби з наркозлочинністю”;
2) в абзаці першому пункту 12 слова “печаткою територіального органу Національної поліції” замінити словами “печаткою територіального (відокремленого) підрозділу міжрегіонального територіального органу Національної поліції з питань боротьби з наркозлочинністю”;
3) абзац перший пункту 14 викласти в такій редакції:
“14. Дозвіл або письмове повідомлення про відмову у видачі дозволу оформляється у двох примірниках, кожний з яких засвідчується підписом керівника територіального (відокремленого) підрозділу міжрегіонального територіального органу Національної поліції з питань боротьби з наркозлочинністю, а в разі його відсутності — заступником керівника або особою, яка виконує його обов’язки, і скріплюється печаткою такого підрозділу.”;
4) у тексті Порядку слова “структурний підрозділ територіального органу Національної поліції з питань протидії наркозлочинності” у всіх відмінках замінити словами “територіальний (відокремлений) підрозділ міжрегіонального територіального органу Національної поліції з питань боротьби з наркозлочинністю” у відповідному відмінку;
5) у додатку до Порядку слова “органу Національної поліції” замінити словами “(відокремленого) підрозділу міжрегіонального територіального органу Національної поліції з питань боротьби з наркозлочинністю”.
 
З питаннями щодо ліцензування та видачі дозволів для провадження діяльності, пов'язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, можна звертатися в управління боротьби з наркозлочинністю в Тернопільській області за телефонами: 27-13-81, 27-12-29.

Документи:
- зразок заяви
- постанова КМУ від 28.10.2020 № 1012