Річні звіти

 • 2020 рік

   

  Звіти роботи підрозділів за 2020 рік

  Тернопільський відділ поліції

  Звіт  начальника  Тернопільського відділу поліції

  Звіт начальника  Тернопільського відділення поліції

  Звіт начальника  Зборівського відділення поліції

   

  Кременецький відділ поліції

  Звіт начальника  Кременецького відділу поліції

  Звіт начальника   Шумського відділення поліції

  Звіт начальника  Лановецького відділення поліції

   

  Підволочиський відділ поліції

  Звіт  начальника  Підволочиського відділу поліції

  Звіт начальника  Збаразького відділення поліції

  Звіт начальника  Гусятинського відділення поліції

   

  Бережанський відділ поліції

  Звіт  начальника  Бережанського відділу поліції

  Звіт  начальника  Козівського відділення поліції

  Звіт  начальника  Підгаєцького відділення поліції

   

  Теребовлянський відділ поліції

  Звіт  начальника  Теребовлянського відділу поліції

  Звіт начальника  Бучацького відділення поліції

  Звіт  начальника  Монастириського відділення поліції

   

  Чортківський відділ поліції

  Звіт начальника  Чортківського відділу поліції

  Звіт начальника  Борщівського відділення поліції

  Звіт начальника  Заліщицького відділення поліції

 • 2019 рік

   

  Звіти роботи підрозділів за 2019 рік

  Тернопільський відділ поліції

  Звіт  начальника  Тернопільського відділу поліції

  Звіт начальника  Тернопільського відділення поліції

  Звіт начальника  Зборівського відділення поліції

   

  Кременецький відділ поліції

  Звіт начальника  Кременецького відділу поліції

  Звіт начальника   Шумського відділення поліції

  Звіт начальника  Лановецького відділення поліції

   

  Підволочиський відділ поліції

  Звіт  начальника  Підволочиського відділу поліції

  Звіт начальника  Збаразького відділення поліції

  Звіт начальника  Гусятинського відділення поліції

   

  Бережанський відділ поліції

  Звіт  начальника  Бережанського відділу поліції

  Звіт  начальника  Козівського відділення поліції

  Звіт  начальника  Підгаєцького відділення поліції

   

  Теребовлянський відділ поліції

  Звіт  начальника  Теребовлянського відділу поліції

  Звіт начальника  Бучацького відділення поліції

  Звіт  начальника  Монастириського відділення поліції

   

  Чортківський відділ поліції

  Звіт начальника  Чортківського відділу поліції

  Звіт начальника  Борщівського відділення поліції

  Звіт начальника  Заліщицького відділення поліції

 • 2018 рік
   

   

  Звіти роботи підрозділів за 2018 рік

  Тернопільський відділ поліції

  Звіт за 2018 рік начальника  Тернопільського відділу поліції

  Звіт за 2018 рік начальника  Тернопільського відділення поліції

  Звіт за 2018 рік начальника  Зборівське відділення поліції

   

  Кременецький відділ поліції

  Звіт за 2018 рік начальника  Кременецького відділу поліції

  Звіт за 2018 рік начальника   Шумського відділення поліції

  Звіт за 2018 рік начальника  Лановецького відділення поліції

   

  Підволочиський відділ поліції

  Звіт за 2018 рік начальника  Підволочиського відділу поліції

  Звіт за 2018 рік начальника  Збаразького відділення поліції

  Звіт за 2018 рік начальника  Гусятинського відділення поліції

   

  Бережанський відділ поліції

  Звіт за 2018 рік начальника  Бережанського відділу поліції

  Звіт за 2018 рік начальника  Козівського відділення поліції

  Звіт за 2018 рік начальника  Підгаєцького відділення поліції

   

  Теребовлянський відділ поліції

  Звіт за 2018 рік начальника  Теребовлянського відділу поліції

  Звіт за 2018 рік начальника  Бучацького відділення поліції

  Звіт за 2018 рік начальника  Монастириського відділення поліції

   

  Чортківський відділ поліції

  Звіт за 2018 рік начальника  Чортківського відділу поліції

  Звіт за 2018 рік начальника  Борщівського відділення поліції

  Звіт за 2018 рік начальника  Заліщицького відділення поліції

 • 2017 рік

  Національною поліцією на 2017 рік були визначені наступні пріоритети:
  – підвищення ефективності роз­криття та розслідування криміна­ль­них правопорушень корисливо-насильницької спрямованості, у першу чергу розбійних нападів, крадіжок, пограбувань та незаконних заво­лодінь транспортними засобами та про­тидія незаконному обігу вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових речовин; протидія організованій злочинності;
  – надання якісних поліцейських послуг у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку з метою зниження рівня вуличної злочинності, зменшення аварійності дорожнього руху;
  – протидія кваліфікованим злочинам у сфері незаконного обігу наркотиків (у першу чергу збуту), у сфері виявлення та ліквідація каналів надходження їх в Україну, викриття та припинення функціонування нарколаболаторій;
  – документування злочинної діяльності осіб, які вчиняють злочини у сфері торгівлі людьми;
  – формування професійного кадрового ядра Національної поліції України, здатного надавати якісний правоохоронний сервіс відповідно до вимог суспільства.
  Вжиті упродовж року у структурних та відокремлених струк­тур­них підрозділах ГУНП в Тернопільській області організаційно-практич­ні заходи щодо забезпечення захисту прав і свобод громадян, інтересів суспільства і держави від протиправ­них посягань, забезпечення публічної безпеки та порядку, боротьби з організованою злочинністю і коруп­цією, посилення протидії злочинам у сфері економічної діяльності, незаконного обігу наркотиків, торгівлі людьми і кіберзлочинності та забезпечення безпеки дорожнього ру­ху сприяли оздоровленню криміногенної ситуації в області.
  Зокрема в активній фазі перебуває робота із створення системи відеонагляду із архівуванням інформації в підрозділах ГУНП.
  Головним управлінням на базі придбаного відеосерверу було проведено модернізацію існуючої системи та організовано Web-портал централізованого відеоспостережен­ня міста Тернополя і області. Даний проект реалізовано для архівування даних відеоспостереження за допомогою мережі Інтернет з відеокамер підприємств та установ різних форм власності. Потужність сервера дозволяє зберігати дані з великої кількості відеокамер та надає можливість підключення користувачів до архівів даних для подальшого їх використання. Така система створює можливість використання відомостей для встановлення обставин вчи­нення та розкриття кримінальних правопорушень, ідентифікації учасників події (підозрюваних, свідків, потерпілих).
  Для впровадження новітніх методів роботи правоохоронного сервісу з представниками місцевих гро­мад досягнуто домовленості щодо прийняття ними програм сприяння поліції у підвищенні рівня публічної безпеки громадян на території області. Всього у 2017 році прийнято 48 програм на загальну суму 12,4 млн. грн. Профінансовано 44,1% зазначеної суми. Робота у цьому нап­рямку буде тривати й у подальшому.
  Крім того, продовжується реалізація раніше розпочатих проектів структурної та функціональної розбудови поліції, серед яких: розвиток та підвищення спроможностей із забезпечення публічної безпеки і порядку й протидії злочинності, зок­рема груп реагування патрульної по­ліції, ситуаційного центру, служби дільничних офіцерів поліції та підрозділу «КОРД». Так, для забезпечення оперативного реагування на звернення громадян, на території області щоденно для несення служби заступає 20 груп реагування пат­рульної поліції.
  Також, з метою забезпечення участі поліції в забезпеченні пуб­лічної безпеки у сільській місцевості, прийнято рішення запустити на території області проект «Поліцейська станція», що стало можливим у поєднанні процесів децентралізації та об’єднання громад. На даний час на території області функціонують 22 таких станції.
  У 2017 році у поліції запровад­жено власну систему відбору канди­датів на службу (рекрутинг), завдяки чому надано рівний доступ кандидатам на службу в поліції до участі у конкурсі та забезпечується об’єктив­не і неупереджене їх вивчення.
  Так, упродовж 2017 року було оголошено 20 конкурсів на заміщен­ня вакантних посад ГУНП в області, з них 15 – завершено та 5 – наразі тривають. За результатами про­ве­дення відборів на службу в поліцію з цивільної молоді прийнято 178 осіб.
  Завдяки вжитим упродовж року заходам вдалося зберегти контроль над ситуацією, не допустити її уск­ладнення, а на деяких напрямках по­кращити оперативну обстановку.
  У 2017 році органами поліції області в єдиному обліку зареєстровано та забезпечено реагування на 94 тис. 222 заяви і повідомлення про вчинені кримінальні правопорушен­ня та події, що на 4,1% більше, ніж за аналогічний період попереднього року (90 тис. 547). На 6,5% збільшилась кількість кримінальних пра­вопорушень, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
  Рівень загальної злочинності на 10 тисяч населення є одним із найнижчих по Україні – 69,2 криміналь­них правопорушень, у т.ч. тяжких та особливо тяжких – 20,0.
  Найвищий рівень злочинності на 10 тисяч населення спостерігається у місті Тернополі (139,7), Кремене­ць­кому (74,7), Тернопільському (70,0), Чортківському (60,4) та Підгаєцькому (52,7) районах, найнижчий – у Козівському (30,6), Заліщицькому (31,4) та Бучацькому (34,8) районах.
  Ужиті заходи оперативно-профі­лактичного характеру сприяли змен­шенню кількості умисних вбивств та квартирних крадіжок. На рівні ми­нулого року залишилась кількість задокументованих ДТП зі смертю потерпілих.
  Розкрито усі умисні вбивства, тяжкі тілесні ушкодження із смертельними наслідками та притоно­утримання. Ефективніше, ніж у по­пе­редньому році, розкривались роз­бої, грабежі, крадіжки, у т.ч. квартирні, а також крадіжки з магазинів та транспортних засобів, шахрайст­ва, незаконні поводження зі зброєю, у т.ч. вогнепальною, тілесні ушкод­ження невеликої тяжкості, злочини, пов’язані із незаконним обігом наркотиків, привласнення державного або колективного майна.
  Внаслідок проведення відповідних превентивних заходів, зменшилась кількість правопорушень, учинених на вулицях, у стані алкогольного сп’яніння, раніше судимими особами та неповнолітніми.
  Виявлено 134 злочини, які по­в’язані з незаконним поводженням зі зброєю і боєприпасами (м.р.-94), у т.ч. 127 (м.р.-83) – з вогнепальною зброєю. З незаконного обігу вилуче­но 81 одиницю вогнепальної зброї, 5872 набої, 26 одиниць холодної зброї, 5197 г вибухівки та 109 вибухових пристроїв.
  У сфері попередження розпов­сюдження наркоманії в суспільстві та боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів викрито 311 кримінальних правопорушень, у т.ч. 104 факти збуту наркотиків, 91 – зберігання, 89 фактів незаконного посіву нарковмісних рослин, 2 факти схиляння до вживання нарко­тиків та 7 фактів притоноутримання. Упродовж року вилучено понад 120 кг наркотиків.
  Крім того, упродовж минулого року працівниками поліції виявлено та задокументовано більше кримінальних правопорушень у сферах торгівлі людьми та суспільної моралі, використання високих інформаційних технологій та ЕОМ, а також вчинених із використанням інформаційних технологій.
  У 2017 році поліцейськими викрито діяльність чотирьох організованих злочинних груп, до складу яких входило двадцять дві особи, якими скоєно сто два тяжких та особливо тяжких злочини.
  Одна із груп у складі 3-х осіб в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», активно використовуючи створені в обласному центрі гральні заклади, надаючи його відвідувачам послуги доступу до азартних ігор на комп’ютерних симуляторах в електронному (віртуальному) казино, отримували у такий спосіб незаконний прибуток від здійснення забороненої господарської діяльності.
  Інша група у складі 9 осіб, жителів м.Києва та Київської області, які упродовж трьох років скоювали шахрайства та заволоділи грошима у сумі близько 4 млн. грн. в 50 потерпілих з різних областей України. Третя група у складі трьох жителів Тернопільської області упродовж 2016-2017р.р. скоювала гра­бежі та розбійні напади на громадян. Ще однією групою було розроб­лено та організовано роботу злочин­ної схеми збуту психотропних речовин на території обласного центру.
  Крім того, зусилля працівників поліції області було спрямовано на виявлення та документування злочинів, якими завдається значна шко­да економічним інтересам держави та господарському комплексу облас­ті зокрема. Усього викрито 65 фактів привласнення майна, 15 кримінальних правопорушень у сфері гос­подарської діяльності, 148 – у сфері службової діяльності, у т.ч. 24 факти зловживання владою, 40 кримінальних правопорушень, пов’язаних з використанням бюджетних кош­тів. Відкрито кримінальні провадження по 3 кримінальних правопорушеннях зі збитками понад 1 млн. грн.
  Обліковано 31 факт вимагання та отримання неправомірної вигоди.
  Викрито 12 кримінальних право­порушень з ознаками кримінальної корупції, провадження за якими закінчені розслідуванням, усі направлено до суду з обвинувальним актом. Одне з цих правопорушень вчинено у фінансово-кредитній сфері, 2 – галу­зі освіти та 1 – у транспортній галузі.
  Крім того, працівниками поліції виявлено та задокументовано 135 фактів вчинення корупційних правопорушень, за якими складено адміністративні протоколи, 99 з них розглянуто судами, 62 порушники оштрафовано на загальну суму 82 тис. 535 гривень, із вказаних поруш­ників 5 – державні службовці, 25 – депутати місцевих рад та 7 – посадові особи органів місцевого самоврядування.
  Загалом, упродовж 2017 року кри­мінальними правопорушеннями заподіяно збитків на суму 21 млн. 909 тис. грн., з яких добровільно від­шко­довано – 6 млн. 174 тис. грн. (28,2%) та арештовано майна на суму 12 млн. 322 тис. грн. Загалом поліцейськими забезпечено відшкоду­вання на суму 18 млн. 496 тис. грн. або 84,4%.
  Головним управлінням Національної поліції в області основним завданням у подальшій діяльності визначено підвищення авторитету поліції у суспільстві, діяльність якої повинна здійснюватись у тісній спів­праці та взаємодії з населенням, територіальними громадами та громадськими об’єднаннями на засадах партнерства і спрямована на задоволення їх потреб.
  Поліція Тернопілля готова та мо­же забезпечити правопорядок в області. Ми робитимемо все для того, аби кожен мешканець краю відчував себе у безпеці!

   

   

 • 2016 рік
  Про результати вжитих органами і підрозділами Національної поліції області заходів з протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки та порядку, охорони прав і свобод громадян, інтересів суспільства і держави впродовж 2016 року.
  Впродовж  2016 року до Єдиного обліку Головного управління Національної поліції в Тернопільській області зареєстровано 90 тисяч 547 заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.
  Внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та перебуває на обліку 6860 кримінальних правопорушень  з яких 1869 відносяться до категорії тяжких та особливо тяжких.
  Рівень загальної злочинності на 10 тисяч населення є одним із найнижчих по Україні – 64,5 кримінальних правопорушень, у т.ч. тяжких та особливо тяжких.
  Ужиті заходи оперативно-профілактичного характеру сприяли зменшенню кількості умисних вбивств (12 проти 22), фактів нанесення тяжких тілесних ушкоджень (17 проти 29), у т.ч.  зі смертельним наслідком (5 проти 11), шахрайств (535 проти 811), хуліганств (70 проти 106), фактів нанесення тілесних ушкоджень середньої тяжкості (41 проти 49), розбоїв (16 проти 20), вимагання (4 проти 8).
  Разом з тим зросла кількість грабежів (141 проти 135), крадіжок (3615 проти 3141), у тому числі з квартир (290 проти 274), ДТП з тяжкими наслідками (211 проти 182), тілесних ушкоджень невеликої тяжкості (841 проти 748).
  З числа кримінальних правопорушень, за якими закінчено досудове розслідування, зменшилась на 59,9% кількість правопорушень, учинених особами, які раніше вчиняли злочини – 392, на 39,7% менше у стані алкогольного сп’яніння  – 105, скоєних у групі – 90, а це менше майже на 73%.
  Зменшилась кількість кримінальних правопорушень, скоєних у громадських місцях, а також злочинів, учинених неповнолітніми.
  Забезпечуючи взаємодію між слідчими та оперативними підрозділами при розкритті й розслідуванні кримінальних правопорушень, по 2275 зареєстрованими упродовж січня-грудня 2016 року кримінальним правопорушенням повідомлено про підозру 552 особам за тяжкі та особливо тяжкі злочини.
  Ефективніше, ніж у попередньому році, розкривались хуліганства, незаконні заволодіння автотранспортом, тілесні ушкодження середньої тяжкості.  
  Задокументовано 10  кримінальних правопорушень, пов’язаних із втягненням неповнолітніх у злочинну діяльність.
  Виявлено 94 злочини, пов’язаних з незаконним поводженням зі зброєю і боєприпасами. З незаконного обігу вилучено 33 одиниці вогнепальної зброї, 2450 набоїв, 14 одиниць холодної зброї, 2512 грам вибухівки та 35 вибухових пристроїв.
  Протягом 2016 року в області закінчено досудове розслідування по 528 кримінальним правопорушенням, вчинених у минулі роки. Зросло на 6,3% розкриття тяжких і особливо тяжких злочинів.
  Слідчі ОВС області упродовж січня-грудня поточного року розпочали 12131 кримінальне провадження, закінчили 7559, з них 2178 направлено до суду з обвинувальним актом.
  Кримінальними правопорушеннями заподіяно збитків на суму 16 млн. 581,9  тис. грн., з яких відшкодовано 6 млн. 587,7 тис. грн., арештовано майна підозрюваних на суму 3 млн. 397,5 тис. грн., забезпечено відшкодування на суму 9 млн. 985,2 тис. грн. або 60,2%.
  У сфері попередження розповсюдження наркоманії в суспільстві та боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів викрито 229 кримінальних правопорушень.
  Виявлено 2 кримінальних правопорушення у сфері торгівлі людьми, задокументовано 22 кримінальних правопорушення, пов’язаних зі збутом і розповсюдженням порнопродукції, творів, що пропагують культ насильства і жорстокості та звідництва.
  Викрито 2 організовані злочинні групи до складу яких входило 7 осіб. Вони скоїли 29 злочинів.
  Зусилля працівників поліції області були спрямовані на виявлення та документування злочинів, якими завдається значна шкода економічним інтересам держави та господарському комплексу області зокрема.
  Усього викрито 46 фактів привласнення майна, 121 кримінальне правопорушення у сфері службової діяльності, у т.ч. 35 фактів зловживання владою, 60 – у сфері господарської діяльності, 107 правопорушень, пов’язаних з бюджетними коштами. Відкрито кримінальні провадження по 4 кримінальних правопорушеннях зі збитками понад 1 млн. грн.
  Обліковано 12 фактів вимагання та отримання неправомірної вигоди. Викрито 10 кримінальних правопорушень з ознаками кримінальної корупції. Усі направлено до суду з обвинувальним актом. Працівники поліції виявили 12 фактів вчинення корупційних правопорушень, за якими складено адміністративні протоколи, 3 з них розглянуто судами, 1-го порушника оштрафовано на загальну суму 1700 гривень.
  Стан забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави, протидії злочинності на території обслуговування перебуває на постійному контролі керівництва Головного управління.