Викривачам

 • ПОВІДОМИТИ ПРО КОРУПЦІЮ
  «ПОВІДОМИТИ ПРО КОРУПЦІЮ»
   
  відносно поліцейських, державних службовців та інших працівників Головного управління Національної поліції у Тернопільській області.
   
  ШАНОВНИЙ ВИКРИВАЧУ!
   
  На цій сторінці Ви можете залишити повідомлення для Сектору запобігання корупції ГУНП у Тернопільській області про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон), вчинених поліцейськими, державними службовцями та іншими працівниками ГУНП.
   
  Зазначене повідомлення має містити фактичні дані, що підтверджують можливе вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення цього Закону, які можуть бути перевірені. Таке повідомлення підлягає попередній перевірці у строк не більш, як десяти робочих днів, про результати якої Вас буде поінформовано у триденний строк з дня завершення такої перевірки.
  За результатами попередньої перевірки службова особа, відповідальна за її проведення, приймає одне з таких рішень:
   
   • Призначити проведення внутрішньої (службової) перевірки або розслідування інформації у разі підтвердження фактів, викладених у повідомленні, або необхідності подальшого з’ясування їх достовірності;
   • передати матеріали до органу досудового розслідування у разі встановлення ознак кримінального правопорушення або до інших органів, уповноважених реагувати на виявлені правопорушення в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України;
   • закрити провадження у разі не підтвердження фактів, викладених у повідомленні.
     
  У разі якщо отримана інформація про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону не належить до компетенції сектору запобігання корупції ГУНП Вам буде повідомлено про це у триденний строк без проведення попередньої перевірки. Внутрішня (службова) перевірка або розслідування за повідомленням про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону проводиться у строк не більше 30 днів з дня завершення попередньої перевірки. Якщо у зазначений строк перевірити повідомлену інформацію неможливо, строк перевірки подовжується або розслідування інформації до 45 днів, про що Вам буде повідомлено.
   
  ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ!
   
  Повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону може бути здійснене працівником відповідного органу без зазначення авторства (анонімно). Анонімне повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені. Анонімне повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону підлягає перевірці у строк не більше 15 днів від дня його отримання. Якщо у вказаний строк перевірити інформацію, що міститься в повідомлені неможливо, строк розгляду повідомлення продовжуються до 30 днів від дня його отримання. У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону керівництво ГУНП вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції.
   
  Kанали зв’язку для повідомлення про корупцію:
   
   
 • Порядок організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами у Головному управлінні Національної поліції в Тернопільській області

  ЗАТВЕРДЖЕНО
  Наказ ГУНП в 
  Тернопільській області 
  від __________року №__________
   
  ПОРЯДОК 
  організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами
   у Головному управлінні Національної поліції
  в Тернопільській області
   
  І. Загальні положення
  1. Порядок організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, у Головному управлінні Національної поліції в Тернопільській області (далі – Порядок) підготовлено з метою забезпечення викривачам належних умов для здійснення повідомлень про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції». 
  2. Терміни у цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про запобігання корупції» (далі – Закон), «Про інформацію». 
  3. Порядок регламентує механізм роботи з повідомленнями, починаючи від їх отримання до прийняття кінцевого рішення за результатами завершення їх розгляду. У тому числі, визначена робота сектору запобігання корупції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області (далі – Сектор) з описом того, що повинно відбуватися на кожному етапі процесу роботи з повідомленнями. 
  4. Головне управління Національної поліції в Тернопільській області (далі – ГУНП) забезпечує умови для повідомлення про порушення вимог Закону через вебпортал ГУНП, засоби електронного, поштового зв’язку та під час особистого прийому. 
  5. Повідомлення про порушення вимог Закону може бути здійснене без зазначення авторства (анонімно). 
  6. Анонімне повідомлення про порушення вимог Закону підлягає розгляду, якщо наведена в ньому інформація стосується конкретної особи та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені. 
  7. Анонімне повідомлення про порушення вимог Закону підлягає перевірці у строк не більше 15 днів від дня його отримання. Якщо у вказаний строк перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, на підставі письмового повідомлення Сектору начальник ГУНП або особа, яка його заміщує, своєю резолюцією продовжує строк розгляду повідомлення до 30 днів від дня його отримання. 
   8. У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог Закону начальник ГУНП або особа, яка його заміщує, вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції. 
  9. Посадові та службові особи ГУНП у разі виявлення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками апарату та структурних підрозділів, управління, відділів (відділень) зобов’язані у межах своїх повноважень ужити заходів щодо припинення такого правопорушення та негайно письмово повідомити про його вчинення спеціально уповноважений суб’єкт у сфері протидії корупції. 
  10. Розгляд повідомлення про порушення вимог Закону здійснює Сектор. 
   
  ІІ. Засади та принципи організації роботи з повідомленнями
   
  1. Організація роботи з повідомленнями про порушення вимог Закону в ГУНП здійснюється на таких засадах: 
  1) знання та обізнаність: інформування про можливість подати повідомлення та повноваження органу щодо його розгляду; 
  2) доступність: забезпечення безперешкодного доступу для подання повідомлення, процес подання таких повідомлень має бути зручним; 
  3) довіра: інформування про виконання державних гарантій захисту викривачів; 
  4) відповідальність: забезпечення керівництвом ГУНП роботи з повідомленнями; 
  5) ефективність: реагування на випадки порушення вимог Закону; 
  6) прозорість: інформування викривачів про те, як розглядаються їхні повідомлення; 
  7) аналіз та вивчення: систематичний перегляд і коригування організації роботи з повідомленнями.
   2. Принципи організації роботи з повідомленнями про порушення вимог Закону: 
  1) доброчесність: поведінка посадових осіб ГУНП має відповідати вимогам Закону та загальновизнаним етичним нормам; 
  2) захист прав викривачів: посадові особи ГУНП, які мають доступ до повідомлень, повинні розуміти ризики для викривачів, пов’язані з поданням повідомлення, а також подальшим встановленням фактів порушення вимог Закону; 
  3) конфіденційність: у процесі збору, використання та збереження інформації посадові особи ГУНП повинні виконувати вимоги законодавства щодо нерозголошення інформації про викривача; 
  4) неупередженість: повідомлення розглядається по суті та без жодних упереджень, які можуть виникати у результаті попередніх контактів викривача з ГУНП; 
  5) об’єктивність: одержаній при розгляді повідомлення інформації дається повна та об’єктивна оцінка; 
  6) рівність: забезпечується однакове ставлення до всіх викривачів, незалежно від віку, статі, національної приналежності, віросповідання тощо. 
   
  III. Організація роботи з повідомленнями
   
  1. Повідомлення про порушення вимог Закону може бути як письмовим, так і усним. 
  2. Письмове повідомлення може надійти: 1) поштою – на адресу ГУНП. У разі направлення повідомлення поштою, у ньому слід робити позначку такого змісту: «Про корупцію»; 
  2) на особистому прийомі у Секторі, під час якого використовується опитувальний лист для прийому повідомлень (додаток 1); 
  3) засобами електронного зв’язку: на адресу електронної пошти для здійснення повідомлень – [email protected]; через веб-портал ГУНП (рубрика «Про поліцію – Запобігання та протидія корупції - Викривачам»); 
  4) усне повідомлення може надійти через телефонну гарячу лінію (0352) 27-15-61 в робочий час Пн- Чт з 09.00 год. до 18.15 год. та Пт. з 09.00 год. до 17.00 год. 
  3. Повідомлення, які надійшли до Сектору засобами електронного зв’язку, через телефонну гарячу лінію та на особистому прийомі, вносяться до Журналу обліку повідомлень про корупцію, внесеними викривачами (додаток 2) відповідно до відомостей, зазначених у реєстраційній картці повідомлення (додаток 3). 
  4. Сектор протягом одного дня повідомляє начальника ГУНП або особу, яка його заміщує, про таке повідомлення та передає його для присвоєння облікового номеру до сектору документального забезпечення ГУНП з подальшою передачею до Сектору. 
  5. Повідомленням про порушення вимог Закону, які надходять від викривача особисто до ГУНП, через сектор документального забезпечення ГУНП присвоюється обліковий номер з подальшою передачею до Сектору. Працівники сектору документального забезпечення ГУНП попереджаються про відповідальність за розголошення інформації, що міститься у повідомленнях. 
  6. Сектором  забезпечується облік повідомлень, що надійшли, стан виконання, результати розгляду. 
  7. Обробка персональних даних заявників здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних». 
  8. Для забезпечення чітких та узгоджених дій щодо розгляду повідомлень Сектор: 
  1) з’ясовує, чи відповідає отримане повідомлення за своїм змістом вимогам Закону. Якщо не відповідає, тоді за анонімним повідомленням про це необхідно інформувати начальника ГУНП або особу, яка його заміщує, а за неанонімним повідомленням – повідомити викривача; 
  2) у разі, якщо повідомлення за своїм змістом відповідає вимогам Закону, з’ясовує, чи є наведена у повідомленні інформація та факти про порушення вимог Закону предметом розгляду. 
  9. У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог Закону начальник ГУНП або особа, яка його заміщує, вживає заходів у межах компетенції щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.
   10. У разі наявності у повідомленні інформації про: 
  1) загрозу життю, житлу, здоров’ю та майну викривача або його близьких осіб Сектор роз’яснює необхідність звернення заявника до правоохоронних органів щодо застосування правових, організаційно-технічних та інших спрямованих на захист від протиправних посягань заходів, передбачених Законом України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві»; 
  2) звільнення чи примушення до звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності чи застосування керівником або роботодавцем інших негативних заходів впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду тощо) або загрозу таких заходів упливу щодо викривача або члена його сім’ї, Сектором повідомляється про необхідність звернення викривача до Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство). 
   
  IV. Перевірка інформації, що міститься в повідомленнях
   
  1. За повідомленнями, що надійшли до ГУНП, Сектором проводиться попередня перевірка інформації у строк не більше 10 робочих днів. 
  За результатами попередньої перевірки приймається одне з таких рішень: 
  1) призначити проведення службової перевірки інформації у разі підтвердження фактів, викладених у повідомленні, або необхідності подальшого з’ясування їх достовірності; 
   2) передати матеріали до органу досудового розслідування у разі встановлення ознак кримінального правопорушення або до інших органів, уповноважених реагувати на виявлені правопорушення в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України; 
  3) припинити подальший розгляд у разі не підтвердження фактів, викладених у повідомленні. 
  2. Викривачеві Сектор надає детальну письмову інформацію про результати попередньої перевірки за його повідомленням про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону в триденний строк з дня завершення відповідної перевірки. 
  3. Якщо отримана інформація про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону не належить до компетенції ГУНП, викривач повідомляється про це у триденний строк без проведення попередньої перевірки із роз’ясненням щодо компетенції органів або юридичних осіб, уповноважених на проведення перевірки або розслідування відповідної інформації. 
  4. Якщо отримана інформація стосується дій або бездіяльності начальника ГУНП, така інформація без проведення попередньої перевірки у триденний строк надсилається Сектором до Національного агентства, що визначає порядок подальшого розгляду такої інформації. 
  5. Службова розслдування за повідомленням про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону проводиться Сектором у строк не більше 30 днів з дня завершення попередньої перевірки. 
  6. Якщо у зазначений строк перевірити повідомлену інформацію неможливо, начальник ГУНП чи особа, яка його замінює, продовжують строк перевірки до 45 днів, про що повідомляється викривач. 
  7. Проведення службової перевірки не може бути доручена посадовій особі ГУНП, якої або близьких осіб якої стосується повідомлена інформація. 
  8. За результатами службової перевірки керівнитцтвом приймається одне з таких рішень: 
  1) передати матеріали до органу досудового розслідування у разі встановлення ознак кримінального правопорушення або до інших органів, уповноважених реагувати на виявлені правопорушення; 
  2) про притягнення, у межах компетенції, до дисциплінарної відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства, інформацію стосовно яких повідомлено, про усунення виявлених порушень, причин та умов учинення правопорушення, спричинених ними наслідків, а також про здійснення заходів щодо відновлення прав і законних інтересів осіб та відшкодування збитків, шкоди, завданої фізичним та юридичним особам унаслідок допущених порушень. 
  9. Матеріали попередньої та службової перевірок повідомленої інформації про вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, інших порушень цього Закону зберігаються у Секторі протягом трьох років з дня отримання такої інформації. 
  10. Наказ про проведення перевірки інформації та розгляд повідомлень видається начальником ГУНП або особою, яка його заміщує. До розгляду повідомлення можуть залучатися працівники ГУНП, до компетенції яких належить питання, порушене в повідомленні. 
  11. Посадовим особам, яким доручено проведення перевірки інформації, надається право: 
  1) запрошувати заявника та інших осіб, які причетні до фактів, що стали причиною звернення до ГУНП, й одержувати від них усні та письмові пояснення, інші документальні матеріали (їх належним чином завірені копії), необхідні для перевірки інформації, зазначеної в повідомленні, у тому числі ті, що містять інформацію з обмеженим доступом (крім державної таємниці), та робити чи отримувати їх копії; 
  2) зв’язуватися із викривачем у разі потреби для уточнення інформації, одержувати від нього за його згодою усні або письмові пояснення, інші документальні матеріали (їх копії) стосовно змісту повідомлення; 
  3) ознайомлюватися, вивчати в установленому порядку документи, що стосуються проведення перевірки інформації, зазначеної в повідомленні. 
  12. Викривачеві, за умови наявності контактної інформації, надається письмова відповідь про результати перевірки за його повідомленням про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону. 
  13. Посадовим особам, залученим до процесу роботи з повідомленнями, забороняється розкривати інформацію про особу викривача, його близьких осіб або інші дані, які можуть ідентифікувати особу викривача, його близьких осіб, третім особам, які не залучаються до розгляду, перевірки повідомлених ним фактів, а також особам, дій або бездіяльності яких стосуються повідомлені ним факти, крім випадків, установлених Законом. 
  14. Якщо законодавством дозволяється без згоди викривача ухвалення обґрунтованого рішення про розголошення інформації про викривача або інформації, яка може ідентифікувати особу викривача, Сектор повідомляє про це викривача не пізніше, ніж за 18 робочих днів до дня розкриття відповідної інформації, шляхом вручення йому повідомлення про ухвалення відповідного рішення під розписку. У повідомленні про розкриття інформації про особу викривача має бути вказано коло осіб, яким буде розголошена інформація, а також підстави такого розголошення. 
  15. За незаконне розкриття відомостей про викривача настає відповідальність, передбачена законодавством. 
  16. У разі виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформуються спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції, визначені Законом. 
  17. Документи і матеріали стосовно розгляду повідомлень, що надійшли до ГУНП, обліковуються та формуються Сектором у справи. 

  Начальник сектору запобігання корупції
  ГУНП в Тернопільській області
  капітан поліції                                      о/п                               Арсен ДЗЮБАТИЙ